3 αντιδημάρχους όρισε ο Λευτέρης Κυριακίδης στο Δήμο Θάσου

Με σημερινή του απόφαση ο Δήμαρχος Θάσου όρισε τους τρεις αντιδημάρχους του Δήμου ως εξής:

Τον κ. Στρατηγέντα Σωτήριο του Δημητρίου, ως Αντιδήμαρχο από την παράταξη του Δημάρχου, του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Θάσου.

Τον κ. Τσολάκη Σταύρο του Κίμωνα, ως Αντιδήμαρχο από την παράταξητου Δημάρχου, του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, καθώς και των Αυτοτελών Γραφείων Κίνησης και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Αδειοδοτήσεων – Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων – Προστασίας της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Δόμησης. Τον κ. Πυρήνα Ευστράτιο του Νικολάου, ως Αντιδήμαρχο από την παράταξη του Δημάρχου, του μεταβιβάζει καθ’ ύλην τις αρμοδιότητες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

Η θητεία των 3 αντιδημάρχων λήγει την 1 Νοέμβρη του 2021.

Απάντηση