Όλες οι λεπτομέρειες για τον διακανονισμό οφειλών στη ΔΕΗ | Πότε χάνεται η ρύθμιση – Τι ισχύει για τις προκαταβολές

Τι μπορούν να επικαλεστούν οι συνταξιούχοι στην αίτηση θεραπείας που μπορούν να υποβάλουν στον ΕΦΚΑ. Πώς περιορίζει τις ενστάσεις η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για τον επανυπολογισμό. Τα ελλιπή στοιχεία και η «ευάλωτη» προσωπική διαφορά.

Άνοιξε η εφαρμογή του ΕΦΚΑ που δέχεται τις ενστάσεις των συνταξιούχων για τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα που έλαβαν μετά τον επανυπολογισμό. Οι ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας μπορεί να γίνουν από τον ίδιο τον συνταξιούχο, με τα στοιχεία TAXIS στην ιστοσελίδα http://www.efka.gov.gr.

Βέβαια, οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατέστησαν στην ουσία άκυρα όλα τα εκκαθαριστικά με τις προσωπικές διαφορές, καθώς έκριναν αντισυνταγματικά τα ποσοστά αναπλήρωσης που χρησιμοποιήθηκαν στον επανυπολογισμό και ακύρωσαν τις υπουργικές αποφάσεις του Ιουνίου 2016. Προσοχή όμως, οι αποφάσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ και αυτό πρακτικά περιορίζει το εύρος των ενστάσεων. Όπως άλλωστε το περιορίζει και το γεγονός ότι κρίθηκε συνταγματική η βάση επανυπολογισμού τους.

Νομικοί εκτιμούν ότι οι νέες αποφάσεις του ανώτατου δικαστηρίου αλλά και τα ελλιπή στοιχεία των ενημερωτικών σημειωμάτων δίνουν κάθε δικαίωμα στους συνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση θεραπείας, προκειμένου να προσβάλουν το εκκαθαριστικό με την επανυπολογισμένη σύνταξη.

Απάντηση