Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών | Παραμένουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Καβάλας – Ξάνθης

Oι εργασίες για την βελτίωση της ασφάλτου στην Εθνική Οδό Καβάλας – Ξάνθης συνεχίζονται, και έτσι συνεχίζονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ανακοινώνονται από την Τροχαία. Με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας αποφασίστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα από την χ/θ 19+500 έως την χ/θ 21+130, της ΕΟ Καβάλας – Ξάνθης λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης, κατά το χρονικό διάστημα από 04-11-2019 έως 15-11-2019.
Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται εκ περιτροπής, στο ρεύμα που δεν πραγματοποιούνται εργασίες, με την τοποθέτηση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης και την αδιάλειπτη παρουσία δύο σημαιοφόρων, στην αρχή και στο τέλος της ζώνης εργασιών.
Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Με ευθύνη του αναδόχου να τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση διαχωρισμού των λωρίδων αντίθετης κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί διαγράμμιση επί του οδοστρώματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας και του ΤΤ Καβάλας.

Απάντηση