Ο απολογισμός του έργου δύο θητειών του Χρήστου Ηλιάδη στο «τιμόνι» της ΟΛΚ ΑΕ

Η ΟΛΚ ΑΕ είναι υπεύθυνη για την διαχείριση τεσσάρων Λιμένων. Λιμένας Καβάλας «Απόστολος Παύλος» που εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση, τον τουρισμό, τον αλιευτικό στόλο και τον ναυταθλητισμό. Λιμένας Ν. Καρβάλης-Καβάλας «Φίλιππος Β’» που εξυπηρετεί την εμπορική κίνηση. Λιμένας Κεραμωτής που εξυπηρετεί την επιβατική κίνηση από και προς το νησί της Θάσου, την διακίνηση χύδην φορτίων, τον τουρισμό και τον αλιευτικό στόλο. Λιμένας Ελευθερών που εξυπηρετεί την διακίνηση χύδην φορτίων , τον αλιευτικό στόλο και τον τουρισμό.

Η ΟΛΚ ΑΕ εφαρμόζει τη λιμενική πολιτική της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες για τη ναυτιλία, τα λιμάνια και την ασφάλεια, συνεργάζεται με τους ΟΤΑ για κάθε θέμα, το οποίο αφορά στη λειτουργία της πόλης και στους στόχους των τοπικών κοινωνιών.

Πόλη, λιμάνι και κοινωνικοί θεσμοί, οφείλουν να λειτουργούν συντονισμένα και συναινετικά για την εξυπηρέτηση της Εθνικής Οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών. Είναι σημαντικό να κατανοεί κανείς την ιστορία του λιμανιού και της πόλης, ιδιαίτερα της αλληλεξάρτησης τους. Η γνώση της ιστορίας βοηθάει στην ισορροπημένη ανάπτυξη πόλης και λιμένα, χωρίς εμμονές που εστιάζουν μόνο στις οικονομικές ανάγκες.

Η ΟΛΚ ΑΕ αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι σε κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και μέσα από τη λειτουργία της και τις επιχειρηματικές της αποφάσεις, σέβεται, προστατεύει και προωθεί το θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τα τελευταία χρόνια στην ΟΛΚ ΑΕ υπάρχει ξεκάθαρο όραμα που αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από την αναδιαμόρφωση της επιχείρησης. Όραμα του οποίου η υλοποίηση επιδιώκεται μέσα από συγκεκριμένους στόχους, δράσεις και αξίες οι οποίες διαμορφώνουν τις ενέργειες, Διοίκησης και εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι έχουν κατανοήσει την αποστολή τους, η οποία ευθυγραμμιζόμενη με την αποστολή του Οργανισμού, μετατρέπεται σε κοινή προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου ανάπτυξης της εταιρείας, με ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Οι άοκνες προσπάθειες Διοίκησης και εργαζομένων, (μόνο δώδεκα εργαζόμενοι για τέσσερις λιμένες), στο πλαίσιο ευέλικτης και αποτελεσματικής διοικητικής λειτουργίας, έχουν προσδώσει μια εξαιρετική δυναμική.

Η Διοίκηση έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην οικονομική ανάπτυξη και θωράκιση της εταιρείας, έχοντας θετικές οικονομικές επιδόσεις.

Η εταιρεία από το 2001 που μετατράπηκε από Λιμενικό Ταμείο σε ΑΕ μέχρι και το 2012, παρουσίαζε πλην μίας χρονιάς (λόγω της απεργίας των Λιμενεργατών στην Θεσ/νίκη και μεταφοράς της εμπορευματικής κίνησης στον εμπορικό Λιμένα Καβάλας «Φίλιππος Β’») ζημίες , με αποτέλεσμα οι σωρευμένες ζημίες να ξεπεράσουν το 50% του κεφαλαίου της εταιρείας.

Απάντηση