Νέα διοίκηση στην Εργοανάπτυξη ΑΜΘ ΑΕ: Πρόεδρος ο Αρχ. Γρανάς αντιπροεδρος ο Σάκης Κολυβάς

Πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Καβάλας η Γενική Συνέλευση της Εργοανάπτυξη ΑΜΘ ΑΕ, παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου και του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη.

Στη Γενική Συνέλευση η Περιφέρεια ΑΜΘ εκπροσωπείται από τον Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Κωστή Σιμιτσή και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων ΑΜΘ από τον Δήμαρχο Καβάλας Θεόδωρο Μουριάδη, οι οποίοι εξέλεξαν ομόφωνα τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

Λεωνίδα Γεωργόπουλο
Αρχέλαο Γρανά
Αθανάσιο Κολυβά
Απόστολο Μαλαμίδη
Χριστόδουλο Μιχαλάκη
Θεόδωρο Μουριάδη
Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο
Καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ:

Ευαγγελία Ασλανίδου
Αθηνά Ιωακειμίδου
Αβραάμ Καρολίδη
Σάββα Μιχαηλίδη
Νικόλαο Μωύσογλου
Για Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο περιφερειακός σύμβουλος Καβάλας Αρχέλαος Γρανάς και για Αντιπρόεδρος ο δημοσιογράφος Θανάσης Κολυβάς.

Απάντηση