ΙΚΙΚ | Νέα στήριξη στον OSMAN KAVALA

Ο OSMAN KAVALA είναι ιδρυτικό και διακεκριμένο μέλος του Ινστιτούτου μας και Επίτιμος Δημότης Καβάλας.

Είναι επίσης Πρόεδρος του ιδρύματος Anadolu Kultur Center, μέλος πολλών διεθνών οργανώσεων και αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Για πολλά χρόνια ο OSMAN KAVALA, με καταγωγή από την Καβάλα, βοήθησε στην προσέγγιση και την συνεργασία της πόλης μας με αρκετές πόλεις της Τουρκίας, προς όφελος και των δύο πλευρών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΚΙΚ για μία ακόμη φορά, ομόφωνα δηλώνει την αμέριστη συμπαράστασή του στον OSMAN KAVALA, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος από το Νοέμβριο του 2017, και θέλει να πιστεύει ότι θα έχει δίκαιη και αμερόληπτη δίκη, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Προς τούτο, αποφάσισε την ανάληψη πρωτοβουλίας για την σύσταση και λειτουργία με έδρα την Καβάλα, νομικού προσώπου με την επωνυμία: “Διεθνές Κέντρο Φίλων του Οσμάν Καβάλα” με σκοπό την στήριξη του OSMAN KABALA, Επίτιμου συνδημότη μας μέσα στην φυλακή και την ενίσχυση του αγώνα του αύριο εκτός των φυλακών.

Απάντηση