Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών Επιτροπών του Δήμου Θάσου

Την Κυριακή 08-09-2019, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου, πραγματοποιήθηκε η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουλκάνης Γεώργιος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».

Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μπίλιας Αναστάσιος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

Γραμματέας του του Δημοτικού Συμβουλίου Θάσου εκλέχτηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».

Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

κ. Μανίτσας Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Πιπίνης Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Πλαφαδέλης Ιωάννης από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
κα. Κυριατζίδου Παναρέτου Χαρίκλεια από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

κ. Κουτσουμάνης Γεώργιος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Γκάγκος Αλέξανδρος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Ψαλίδας Νικόλαος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
κ. Χρυσάφης Νικόλαος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

Τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

κ. Μαριός Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Πιπίνης Δημήτριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Ψαλίδας Νικόλαος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
κ. Λαμπρινίδης Λάμπρος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».
Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εκλέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:

κ. Μανίτσας Κωνσταντίνος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Σαλταρής Αργύριος από την παράταξη του Δημάρχου «Σύμπραξη Ευθύνης».
κ. Μαλλιαρός Σωτήριος από την παράταξη «Χατζηεμμανουήλ-Μόνο για τη Θάσο».
κ. Χρυσάφης Νικόλαος από την παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Θάσου».

Απάντηση