Ανοιχτή κάθε μέρα ως τις 15.00 η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ Καβάλας

Ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος υπέγραψε απόφαση με την οποία αλλάζει το ωράριο λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Καβάλας (πρώην μηχανολογικό).

Η υπηρεσία θα λειτουργεί κάθε μέρα (Δευτέρα έως Παρασκευή) από το πρωί έως τις 15.00. Καταργούνται προηγούμενες αποφάσεις διαφορετικού ωραρίου (2002 και 2011) οι οποίες είχαν εγκριθεί από τους τότε Νομάρχες και Περιφερειάρχες.

Απάντηση